About

Naudsyntheita av ein Kunst- Kulturfront

Det er naudsynt med ein Kunst- Kulturfront for eit alternativt samfunn vekk frå kapitalismen, der folk må ta eit ansvar for å ta initiativ for å organisera ein slik front.
Denne front og i kontrast til dei “sosiale” media som nå visar seg, har ein enorm styrke ved å gje signalar til alle, samstundes. Men dei kan ha svakheiter om dei manglar naudsynte “filtre og reglar”.
Det tek tid å byggje ein kunstfront, då ein og må bruke kunstnarar – dvs. få personar frå eit fattig/framandgjort felt og då ein må bruke ei viss tid.

Eit utanomparlamentarisk arbeid via ein kulturfront er særleg naudsynt når ein stadig skal verte betre parlamentarisk. Særleg når kommunane har minimalt med pengar, driv svært lite politikk og mykje byråkratisk arbeid for å tillempe ein statleg politikk.
Difor er det viktig å kome i gong med eit medvite og ansvarleg arbeid for framdrift framover.
Kva skal me konkret ta opp? Ulike teoriområder, ulike virkeområder, trongen for ein av-framandgjering, trongen for massekamp, trongen for organisering av ein Kunst- Kulturfront. Kort sagt, trongen for aksjonar på ulike plan.
Ein Kulturfront må vera inkluderande, og vera heilt open for alle, inkludert sosialistar og kommunistar sin argumentasjon utan den sensureringa som finn stad i det kommersielle marknads-media-samfunnet. Denne bloggen, artfightforchange.wordpress.com, er dedikert til dette arbeidet, skreve om ovanfor.

Lukke til med prosessen alle som vil og har lyst til å bruke ein kunst- kulturfront for endring!

Bidrag til bloggen er open for alle og mottakast med takk!

Interesserte kan bidra med idear, artiklar, kommentarar til: Ivar.Jordre@student.uib.norgjerstad@hotmail.com

eller direkte til kommentarfelta til bloggen.

For Art Fight For Change-bloggen,

Ivar Jørdre

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: